Ciljevi udruženja ENERGIJA SON

Udruženje građana ENERGIJA SON

Ciljevi  Udruženja

Ciljevi Udruženja su: podsticaj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora “zelena energija“. Edukacija  građana za ekonomično korišćenje energije i upoznavanje sa energetskim indikatorima od kojih zavisi unapređenje kvaliteta života. Cilj je postići  energetsku efikasnost a ne  samo uštedu u  energiji. Obučavanje velikog broja stručnjaka za primenu modernih tehnologija za korišćenje obnovljivih izvora energije. Saveti za  ekološku izgradnju kuća, kao i uređenje  zelenog prostora (obavezno forsirati i zasad lekovitog bilja) bitnog za zdravlje ljudi. U okviru ekološke gradnje  podsticati i izgradnju samogrejnih eko – kuća. Primena softverskih rešenja za inteligentne kuće i automobile.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

  1. Prikuplja i obrađuje stručnu literaturu u oblasti obnovljivih izvora  energije i poboljšanja kvaliteta života čoveka.
  2. Organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama (stranim ili domaćim), stručne skupove, savetovanja, seminare  i druge oblike edukacije iz oblasti definisanih u ciljevima Udruženja.
  3. Objavljuje studije, idejna rešenja, stručne radove i druge publikacije sa temama koje se odnose na obnovljive izvore energije, eko – kuće, uređenje prostora u svrhu očuvanja zdravlja, odnosno unapređenja  kvaliteta života  čoveka.
  4. Sarađuje sa domaćim i stranim univerzitetima i naučnim institucijama a naročito sa državnim organima, koji se bave energijom i očuvanjem životne sredine.
  5. Obuka polaznika u organizaciji Udruženja biće u potpunosti usklađena sa  didaktičkim principima učenja. Udruženje će obezbediti prostor i instalirati opremu, koja je u skladu sa programima
  6. Na zahtev pojedinaca ili organizacija a u okviru tehničko tehnoloških oblasti, koje su definisane ciljevima Udruženja, naši kadrovi su spremni da rade konkretne projekte, obezbeđuju izvođače i nadzor. Ovi poslovi se moraju raditi u skladu sa zakonom.

 

Kako je došlo do osnivanja Udruženja “ENERGIJA – SON“

Udruženje „ENERGIJA SON“  formirano je pre svega na zahtev vodećih stručnjaka iz ugašenog udruženja „TIM EKSPERATA ZASTAVE“ („TEZ“). Ovo Udruženje se ugasilo posle odluke da Grupa Zastava ide u stečaj.

Rezultati rada udruženja „TEZ“, kao i nastavak angažovanja članova tima na praćenju novih tehnologija i proučavanju već realizovanih projekata, opredelili su nas da produžimo naš rad i osnujemo novo udruženje: “ENERGIJA-SON“. Naravno u ovom poslu nam se pridružio veliki broj stručnjaka iz različitih oblasti. Nadamo se da će stručna javnost i državni organi, sagledavanjem naših rezultata rada, dati punu podršku našem radu. Cilj njihove podrške treba da bude:  primena novih tehnologija, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, ekološka gradnja novih objekata, očuvanje životne sredine odnosno unapređenje kvaliteta života građana Srbije.