Rezultati tima eksperata

Rezultati Tima eksperata

Posted on

  Rezultati Tima eksperata: 1. Obuka i prekvalifikacija viškova kadrova Preuzimanjem Fabrike automobila od strane Fiata ostao je veliki broj ljudi bez posla. Ministartvo za rad je predložilo da se organizuje prekvalifikacija i obuka kadrova. Tehnika škola je preuzela posao prekvalifikaciju. Jedna Italijanska nevladina organizacija je školi finansirala učila sa primenom savremenih tehnologija. Zastava i […]