Solarna energija

EU solarna energija

EU SOLAR https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_energy_in_the_European_Union

EU solarna energija

Ogroman potencijal solarne energije u evropskim regionima uglja

Region/EU 17.10.2019. | Komentari: 1Autor: Balkan Green Energy News Photo: SolarPower Europe Ogroman potencijal solarne energije u evropskim regionima uglja

Autor: Walburga Hemetsberger, CEO of SolarPower Europe

Evropa napušta ugalj, što doprinosi naporima da se spre?i klimatski slom. Me?utim, lokalnim zajednicama u regionima koji napuštaju ugalj potrebna je pomo? tokom energetske tranzicije, a tu nastupa solarna energija, piše Walburga Hemetsberger, izvršna direktorka udruženja SolarPower Europe, u autorskom ?lanku za Balkan Green Energy News.

Solarna energija ima zna?ajan potencijal u regionima uglja. Time što obezbe?uje ogromne koli?ine ?iste energije i dovodi do novih radnih mesta i investicionih prilika u lokalnim zajednicama koje su na udaru zbog napuštanja uglja, solarna energija može da pomogne da energetska tranzicija bude uspešna.

Evropa napušta ugalj

Analiza koju je nedavno objavila organizacija Sandbag pokazuje da se proizvodnja elektri?ne energije u elektranama na ugalj smanjila za 19% u prvoj polovini godine, što je najve?i do sada zabeleženi pad. To je dobra vest za održivost, jer ugalj je jedno od goriva koja su odgovorna za najve?e emisije gasova sa efektom staklene bašte i jedan je od glavnih uzro?nika klimatskih promena. Me?utim, treba da se postaramo i da nijedna zajednica ne bude zapostavljena u tranziciji ka svetu koji koristi održive i ?iste izvore energije. Služba Evropskog parlamenta za istraživanja procenjuje da je mogu?e da ?e do 2030. biti ugašeno oko 160.000 direktnih radnih mesta u sektoru uglja, s obzirom da zemlje poput Danske, Španije, Holandije, Portugala i Finske planiraju da napuste ugalj do 2030. godine.

Procenjuje da je mogu?e da ?e do 2030. biti ugašeno oko 160.000 direktnih radnih mesta u sektoru uglja

U svetlu ovih promena, solarna energija može da odigra važnu ulogu u sprovo?enju društveno pravedne tranzicije za sve. Kao jedna on najjeftinijih ?istih energetskih tehnologija današnjice, solarna energija je jednostavno logi?an izbor.

Od neupotrebljivog zemljišta do ?iste energije

Solarne elektrane je idealno postavljati na zatvorenim ugljenokopima, ?ije zemljište više nije pogodno za poljoprivrednu proizvodnju. Prema studiji koju je nedavno objavio Zajedni?ki istraživa?ki centar Evropske komisije, postoji zna?ajan potencijal za razvoj solarne energije u evropskim regionima uglja. Autori studije navode da bi se u tim regionima moglo izgraditi 730,3 GW solarnih elektrana, što bi zna?ilo proizvodnju 874,3 TWh elektri?ne energije. Ta koli?ina elektri?ne energije mogla bi da zameni proizvodnju postoje?ih elektrana na ugalj u ovim regionima. Studija je ujedno pokazala i da trošak proizvodnje elektri?ne energije u solarnim elektranama može biti manji od postoje?ih maloprodajnih cena ako bi se koristila polovina postoje?eg tehni?kog ‘potencijala’ u rudarskim basenima. Drugim re?ima, solarna energija je jeftinija, ?istija i efikasnija od upotrebe uglja, a njen neiskoriš?eni potencijal je ogroman.

Solarna energija je jeftinija, ?istija i efikasnija od upotrebe uglja, a njen neiskoriš?eni potencijal je ogroman

Primeri bivših termoelektrana koje su se transformisale u uspešne solarne parkove postoje širom Evrope. U Belgiji, kompanija LRM je bila vlasnik bazena mulja u opštini Hezden-Zolder, koji se koristio za odlaganje otkrivke i lete?eg pepela dok se na tom podru?ju iskopavao ugalj. Pošto je bilo teško na?i prikladnu primenu za tu lokaciju, LRM je odlu?io da transformiše dekontaminirano zemljište u solarnu elektranu, ?ime je jedna naizgled neupotrebljiva lokacija dobila novu namenu. U Visonti u Ma?arskoj, elektroenergetska kompanija Matrai Eromu otvorila je solarnu elektranu snage 16 MW na deponiji rudnika lignita. Baš kao što dovoljno jak pritisak ugalj može da pretvori u dijamant, solarna energija može da transformiše podru?ja koja su napustila ugalj u riznicu ?iste energije.

Zajedni?ki rad za ?istu energetsku budu?nost

U regionima koji su napustili ugalj, solarna energija može da doprinese i regionalnom razvoju i diverzifikaciji ekonomske aktivnosti. Trenutno 240.000 ljudi radi u sektoru uglja u razmatranim regionima, što u rudnicima, što u energetskim postrojenjima na ugalj. U izveštaju Evropske komisije procenjuje se da bi tranzicija regiona uglja ka solarnoj energiji obezbedila 135.000 radnih mesta u sektoru gra?evine i još 124.000 radnih mesta u proizvodnji i održavanju solarnih sistema. Tako bi tranzicija na solarnu energiju više nego nadoknadila gubitak radnih mesta u sektoru uglja.

Tranzicija na solarnu energiju bi više nego nadoknadila gubitak radnih mesta u sektoru uglja

Tako?e postoje mnogi primeri novih solarnih projekata koji obezbe?uju radna mesta bivšim radnicima u sektoru uglja. U SAD-u, novi Google data centar se napaja iz dva obližnja solarna sistema ukupne snage 143 MW, izgra?enih na prostoru bivše elektrane na ugalj Widows Creek u Alabami. Projekat je obezbedio 75 do 100 radnih mesta u data centru i zaposlio preko 400 radnika tokom izgradnje. Ovo je samo jedan od mnogih globalnih primera kako solarna energija može da podstakne otvaranje radnih mesta, obezbedi ?istu energiju i osigura održivu energetsku tranziciju za lokalne zajednice.

Vreme je da se tranzicija ubrza

Solarna energija je spremna da odigra klju?nu ulogu u regionima koji su napustili ugalj u EU. Potencijal je ogroman – u ovim regionima može da se izgradi 730 GW solarnih elektrana, što bi obezbedilo radna mesta za rudare.

U regionima uglja EU može da se izgradi 730 GW solarnih elektrana, što bi obezbedilo radna mesta za rudare

U skladu s tim, udruženje SolarPower Europe je uzelo aktivno u?eš?e u „Platformi za regione uglja u tranziciji“ Evropske komisije. Platforma, pokrenuta 2017. godine, ima za cilj da pomogne EU regionima koji najviše zavise of uglja da se okrenu ?istim izvorima energije tako što ?e obezbediti preobuku radnika i finansiranje obnovljivih izvora energije i drugih projekata.

SolarPower Europe nastavlja rad na ovom polju – ako pripremate solarni projekat u nekom od regiona uglja ili vam treba podrška, kontaktirajte nas da bismo zajedno radili na pravednoj i inkluzivnoj energetskoj tranziciji! Tags: solarna energijasolarne elektraneSolarPower EuropeugaljWalburga Hemetsberger

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *