Ekologija

Ekologija-osnovni pojmovi

Posted on

Ekologija-osnovni pojmovi мај 02 Posted by   admin Posted in  vesti Ekologija – osnovni pojmovi 1. EKOLOGIJAOSNOVNI POJMOVI 2. DEFINICIJA• NAUKA KOJA PROUČAVAŽIVOTNU SREDINU, ODNOSIZMEĐU ŽIVIH BIĆA INEŽIVE PRIRODE, KAO INAČINE NA KOJE SU SEŽIVA BIĆA PRILAGODILAUSLOVIMA SPOLJAŠNJESREDINE 3. • Termin ekologija uveo je 1866.nemački zoolog Hekel.• Utemeljivač ekologije je ČarlsDarvin• Naziv potiče od grčkih reči:Oikos – domLogos – nauka […]

Vesti

Auto na električni pogon

Posted on

Udruženje građana „Efikasno korišćenje energije, (koja je svuda oko nas i u nama) u službi unapređenja kvaliteta života“ Auto na električni pogon Razvoj i primena novih tehnologija u proizvodnji putničkih automobila; Usklađivanje proizvoda sa principima održivog razvoja; Stvaranje uslova za proizvodnju automobila sa električnim pogonom u Srbiji; Afirmisanje prednosti elektroautomobila; Iskorišćenje znanja i rada Zastavinih […]

Vesti

Rezultati tima eksperata

Posted on

Rezultati tima eksperata апр 22 Posted by   admin Posted in  vesti Udruženje građana Energija son i energija UN Home Uvod Rezultati Tima eksperata Kvalitet života Kontakt Rezultati Tima eksperata tekst   Details Written by Administrator Category: Sample Data-Articles  Published: 20 April 2019  Hits: 435 Rezultati Tima eksperata: 1. Obuka i prekvalifikacija viškova kadrova Preuzimanjem Fabrike automobila od strane Fiata […]

Kontakt

Kontakt

Posted on

UDRUŽENJE GRAĐANA ENERGIJA SON i ENERGIJA UN Adresa: Ul. Cara Lazara 15a Lokal br.5, 34000 Kragujevac Poštanski adresni kod – PAK 554629 PIB: 111000319, matični broj: 28262949 son.energija@gmail.com tel: +381 65 3106009 Računi udruženja – mts Banka Beograd -Dinarski: 360-0000000010693-28, Devizni: 360-1200000000574-38

Rezultati tima eksperata

Rezultati Tima eksperata

Posted on

  Rezultati Tima eksperata: 1. Obuka i prekvalifikacija viškova kadrova Preuzimanjem Fabrike automobila od strane Fiata ostao je veliki broj ljudi bez posla. Ministartvo za rad je predložilo da se organizuje prekvalifikacija i obuka kadrova. Tehnika škola je preuzela posao prekvalifikaciju. Jedna Italijanska nevladina organizacija je školi finansirala učila sa primenom savremenih tehnologija. Zastava i […]

Vesti

Udruženje građana Energija son i energija UN

Posted on

ENERGIJA SON I UN Udruženje građana „Efikasno korišćenje energije, (koja je svuda oko nas i u nama) u službi unapređenja kvaliteta života“ Auto na električni pogon Razvoj i primena novih tehnologija u proizvodnji putničkih automobila; Usklađivanje proizvoda sa principima održivog razvoja; Stvaranje uslova za proizvodnju automobila sa električnim pogonom u Srbiji; Afirmisanje prednosti elektroautomobila; Iskorišćenje […]