Uncategorized

Klimatska neutralnost

Posted on

Klimatska neutralnost do 2050. godine Ciljevi našeg rada su energetska sigurnost i koncept energetske efikasnosti, kako bi građani Srbije imali dovoljno energije i stvorili uslove za kreiranje novih i boljih poslova i radnih mesta. EU osigurava  “zelenu tranziciju” koja je vodilja za rad našeg stručnog udruženja.Dovoljno je sagledati i shvatiti brzinu zamene motora SUS sa […]