Električni automobili

Click to begin

EU zelena revolucija

Feel free to look around

Click to begin

Alternativa života

Click to begin

Tehnologije budućnosti

Click to begin
Energijason.com
Vesti

Rezultati tima eksperata

Rezultati tima eksperata

Rezultati Tima eksperata:

1. Obuka i prekvalifikacija viškova kadrova
Preuzimanjem Fabrike automobila od strane Fiata ostao je veliki broj ljudi bez posla. Ministartvo za rad
je predložilo da se organizuje prekvalifikacija i obuka kadrova. Tehnika škola je preuzela posao
prekvalifikaciju. Jedna Italijanska nevladina organizacija je školi finansirala učila sa primenom
savremenih tehnologija.
Zastava i Mašinski fakultet su preuzeli obavezu strukovne obuke ( Horizontalno obrazovanje ). Smatrali
smo da su za kadrove tehničke struke korisne oblasti: ušteda energije i korišćenje alternativnih izvora
energije. U Evropi je pristup ovim oblastima već više godina veoma intezivan.
Napravili sam program i planirali sredstva za nabavku funkcionalne opreme, koja će se koristiti kao učila.
Odabrali sam i prostor,koji je bio napušten u krugu grupe Zastava. Naravno tada u Srbiji nije imalo
primera organizovane obuke za oblasti alternativnih izvora energije. Nemačka je bila ubedljivo prva za
ove oblasti
U Nemačkoj smo posetili nekoliko projektantskih firmi i lokacija na kojima smo imali uvid u
funkcionisanje izvedenih instalacija.

1.Jedan napušteni objekat smo renovirali prostoriju namenjenoj za obuku, uveli smo podno grejanje i
hlađenje toplotnom pumpom.
2. Funkcionisanje instalacije toplotne pumpe je napravljena na jednoj tabli, koja je imala vrlo kvalitetnu
didaktičklu koncepciju.
3. Ugradili smo solarne panele i osvetlili dva stuba ispred objekta
4. Napravili smo vetrenjaču za proizvodnju struje i postavili je na krov objekta.
5. Iza objekta smo napravili malo postrojenje za bio gas, koji je u susednom objektu pokretao motor
agregata za proizvodnju struju.
Na svim ovim poslovima su radili naši majstori i inženjeri. Ja sam održao jedno predavanje a kasnije su
dvojica mladih kolega nastavila da drže predavanje.
Tada u Srbiji nije bilo ovakvog kompletnog centra za obuku. Pored poslova obuke planirao sam
projektovanje i izvođenje radova. Ja sam imao odgovarajuće licence ali sam hteo da i neke mlađe3
kolege uputim na polaganje državnog ispita i u skladu sa pravilima inženjerske komore da dobiju i
licence.Imao sam još jednu ideju sa inženjerskom komorom, koja se odnosila na eventualnu obuku
kandidata za licence.
Uvreme ovih radova nism bio direktor( zbog 65 god života ) već član uprave. Čim sam prestao da budem
direktor čuo sam mnoga ogovaranja od nekih saradnika koje sam ja postavio. Međutim i Predsednik
upravnog odbora Ljubić me nije trpeo i stalno je insistirao na mom odlasku u penziju. Sa druge strane do
mene su dolazile vesti da Ljubić sa firmom Mejsa troši ogromne državne novce. Znao sam da nemogu
ništa popraviti jer je meni i bilo kome iz Zastave bilo zabrnjeno da učesvujemo u analizi ponuda izvođača.

Otišao sam u penziju 31.12.2012godine. Centar u koji sam ja i moji saradnici uložili dosta truda u nameri
da određen broj ljubi profitobilno radi u tom centru. A žalost to iše nikoga nije zanimalo. U prostorije
centra je ubačena radionica za šivenje a oprema kao i onaj elektro auto su razvučeni su na razne strane.
Za prezentaciju didaktičkog centra pripremili smo slajdove, koje ću ovde prikazati kao dokaz onoga što je
urađeno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *