Udruženje građana "Efikasno korišćenje energije, (koja je svuda oko nas i u nama) u službi unapređenja kvaliteta života"